Advertisements

<DIV STYLE="position:absolute; left:300; top:200">
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="300" HEIGHT="250"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0"&gt;
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="transparentegg.swf">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="WMODE" VALUE="transparent">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="transparentegg.swf" WIDTH="300" HEIGHT="250" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="transparent" QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"&gt;
</EMBED>
</OBJECT>
</DIV>

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması sonucu,Osmanlı himayesinden ayrılıp,1783 yılında Rus işgaline maruz kalan Kırım yarımadası sürgün ve göçlerle sarsılırken, büyük fikir adamı Gaspıralı İsmail Bey, Ruslaştırma politikalarına karşı yayın yoluyla faaliyete geçmiştir. Gaspıralı, 1881’te “Tonguç? isimli broşürü yayınlamıştır. 8 Mayıs 1881’den itibaren her ay başka ad altında “Şafak?, “Kamer?, “Yıldız?, “Güneş?, “Mirat-ı Cedit (Yeni Ayna)? broşürlerini yayınlamaya devam etmiştir. Gaspıralı İsmail Bey, 1883 yılında büyük çabalar sonucu “Tercüman? gazetesini yayınlamaya başlamıştır. Tercüman, sadece Kırımda değil Kafkasya’da, Kazan’da, Türkistan’da okunmaya başlamıştır. Bütün Türk-İslam alemini uyandırmaya, ayağa kaldırmaya çalışan Gaspıralı bu konuda şöyle yazmaktadır:

Read the rest of this entry »

Duası Kabul Edilen Üç Kimse

Duası Kabul Edilen Üç Kimse
Ahmed ibn-i Hanbel rivayet etmiş. Tirmizî rivayet etmiş, hasen hadis demiş. İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban sahihlerinde rivayet etmişler, Tergib’de de varmış bu hadis-i şerif. Ebû Hüreyre RA’dan rivayet edilmiş.

 Peygamber (s.a.s)  Efendimiz buyuruyor ki: “Üc kimsenin duası reddolunmaz kabul olur:
 
 1. (Es-sàim) “Oruc tutanın duası makbul olur…”
“Ramazanda” sözü yok. Ramazana mahsus değil. Başka zaman oruç tutarsa o zaman da makbul olur. Ama biz şu anda Ramazandayız, oruç tutmaktayız. Üzerine farz olan herkes orucu tutuyor. Demek ki oruçluların duası makbul olacak. Bu ayda, bu irfan ayında çok dua edelim; kendimize ve başkalarına…
(Hattâ yuftıra) “İftar edinceye kadar ağzı oruçluyken o oruç tuttuğu esnada, oruçlu olduğu esnada duaları makbuldür.”
Onun için vaktimizi boşa geçirmeyelim. Dua ile geçirelim. Kendimize, çoluk çocuğumuza, dostlarımıza, ümmet-i Muhammed’e dua edelim.
“İki şeyi çok söyleyin!” diyor Peygamber Efendimiz, hadisi okuyunca söyleyeceğim dedim:
 A) “Cehennemden yâ Rabbi beni uzak eyle, ırak eyle, cehennemden kurtar, âzat eyle!” diye cehennemden kurtulmayı isteyeceksiniz; kendiniz ve yakınlarınız için…
 B) “Yâ Rabbi, beni cennetine dahil eyle, cemâlinle müşerref eyle, selâmına mazhar eyle!.. Firdevs-i A’lâ’na dahil eyle, Habib-i Edîbine komşu eyle!..” diye cenneti isteyeceksiniz.
Duası kabul olanlardan birisi, iftar edinceye kadar oruçlu demişti. Ne mutlu, herkes oruç tutuyor bu güzel ayda… Kendimize ve çevremize ve ümmet-i Muhammed’e çok çok dualar edelim!..
  Read the rest of this entry »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!